Menu
รับสมัครนิสิตใหม่ รอบรับตรงปี 60
เทคนิคการเเพทย์,พยาบาลศาสตร์,สาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
รับสมัครหลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มหาวิทยาลัยฯมอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุนละ 10,000 บาท สมัครเรียน click!
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9
เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 วันเสาร์ ที่ 1 ก.ค. 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

กิจกรรม

Go to top