ข้อมูลการรับรองคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองหลังสูตรจากทันตแพทยสภา
Download
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ผ่านการรับรองหลักสูตร จากสภาการพยาบาล
Download
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
Download
mobile
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์
Download
คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

Download
คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

Download

Please publish modules in offcanvas position.