ชำระเงินผ่านธนาคาร

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ (รหัสบริการ: 468-0-43705-3) 

ธนาคารกรุงไทย (Service Code: 8602)

ธนาคารกสิกรไทย (Service Code: 523-1-00500-7) / COMCODE 80207

หมายเหตุ

- กรณีชำระเงินด้วยเช็ค มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการชําระเงินสมบูรณ์ เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ตได้
- แบบฟอร์มนี้นำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทุกสาขา 
- การชําระเงินจะสมบูรณ์เมื่อ นิสิตได้ส่งหลักฐานการชําระเงินที่ : อ.จินตาภา บัวอุไร ,eMail address : cherkran_may@hotmail.com - สอบถามเพิ่มเติม: 090-552-8393, 090-1988512-16 ต่อ 5235,6222 และ 02-563-5252

Please publish modules in offcanvas position.