ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักกิจการนิสิต โทร 083 - 0666972

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

» NEW » สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ »»» รายละเอียด     24/7/61    
»
NEW » สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี" ประจำปี 2561  »»» รายละเอียด      12/7/61    
» NEW » สำนักกิจการนิสิตนำนิสิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด »»» รายละเอียด   12/7/61
»» ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กำหนดการทำสัญญา กยศ. »»» รายละเอียด
»» ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : แจ้งกำหนดการดำเนินงานกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 »»» รายละเอียด
»» ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 »»» รายะเอียด
»» ประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 »»» รายละเอียด
กิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม