สมัครเรียน

คณะที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562


  1. คณะทันตแพทยศาสตร์
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  3. คณะเภสัชศาสตร์
  4. คณะเทคนิคการแพทย์
  5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ,วิทยาเขตกรุงเทพ,วิทยาเขตบุรีรัมย์
  6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี,วิทยาเขตบุรีรัมย์

สามารถยื่นใบสมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจำภูมิภาค หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ 
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาลดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Contact Info

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833
Line@western_university

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน