ขอเชิญร่วมฟังบรรยายฟรีเรื่อง การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายฟรีเรื่อง การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายฟรีเรื่องการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 — 12.00 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพลจัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รายชื่อผู้เข้าร่วม-หมายเลขโทรศัพท์