โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และมอบอุปกรณ์ ของเด็กเล่นต่างๆให้กับนักเรียน รวมไปถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องน้ำ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและการทำงานเป็นหมู่คณะ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Please publish modules in offcanvas position.