มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครนิสิตรอบรับตรง คณะทันตแพทยศาสตร​์, พยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, สาธารณสุขศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดวันสอบรับตรงดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่  7 เมษายน 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่   5 พฤษภาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์
ครั้งที่ 9 วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561    วิทยาเขตวัชรพล, บุรีรัมย์ 

 

Please publish modules in offcanvas position.