สมัครเรียนปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัคร หลักสูตรดังนี้

*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  1. สาขาหลักสูตรและการสอน
  2. สาขาหลักสูตรบริหารการศึกษา
  3. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  4. สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  5. สาขาสาธารณสุขศาสตร์

*หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

สมัครออนไลน์

 

 

Please publish modules in offcanvas position.