ผลการประกวดเว็ปไซต์

สำหรับเว็ปไซต์เดือน ต.. คณะที่ได้

ที่1 สาธารณสุขศาสตร์ 46 คะแนน

ที่2 สำนักวิชาการ42

ที่3 ศิลปศาตร์ฯ ,วิจัยฯ, บัณฑิตฯ, นิติฯ 37 คะแนน

 

-คณะทันตแพทย์ ควรอัพเดทข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

-คณะเภสัชฯ อัพเดทข้อมูลอาจารย์/บุคลากร และกิจกรรมของคณะ

-คณะสัตวแพทย์ ไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารกิจกรรม (ข่าวสุดท้าย ก..)

-คณะเทคนิคการแพทย์ กาญฯ ควรอัพเดทข่าวสาร ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน (ในเว็ปปัจจุบันกิจกรรมเป็นข้อมูลปี 2559)

-คณะเทคนิคการแพทย์วัชรพล มีการนำเสนอกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

-คณะพยาบาล กาญฯ  ควรอัพเดทข่าวสารและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

-คณะพยาบาล บุรีรัมย์ ควรใส่เนื้อหาในกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ (บางกิจกรรมใส่เฉพาะรูป)

-คณะสาธาฯ กาญฯ มีการupdate ข้อมูลความน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ

-คณะสาธาฯ บุรีรัมย์ รูปภาพหน้าปก ควรอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน (รูปบุคลากรที่ไม่ได้ทำงานแล้วควรเอาออก)

-คณะบริหารฯ มีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมของข่าวสารประชาสัมพันธ์

Please publish modules in offcanvas position.