ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

เปิดเทอมภาคฤดูร้อน/2560

14 พ.ค.2561

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561

เปิดรับสมัครนิสิตระดับป.ตรีและป.โท ภาคเรียนที่1/2561

ตรวจสอบตารางสอบ ภาคฤดูร้อน/2560

1 กรกฎาคม 2561

7 กรกฏาคม 2561

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับป.ตรีและป.โท ภาคเรียนที่ 1/2561

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2560

14-15 กรกฎาคม 2561

1 สิงหาคม 2561

เปิดเทอมภาคฤดูร้อน/2560

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
Button
อ่านต่อ >>>>  อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 2/2560
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 

 

อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 1/2560
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ >>> พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ