ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

เปิดรับสมัครนิสิตเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคฤดูร้อน/2560

วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

5 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศนิสิตเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคฤดูร้อน/2560

สอบปลายภาคเรียน 2/2560

12-13 พฤษภาคม 2561

14 พ.ค.2561

เริ่มเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคฤดูร้อน/2560

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ >>>>  อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
อ่านต่อ >>> ภาพบรรยากาศการบรรยายสด ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 2/2560
Button
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2561
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 

 

อ่านต่อ >>> บรรยากาศการสอบปลายภาค 1/2560
อ่านต่อ >>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ >>> พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ