วิทยาเขตวัชรพล

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

อ่านต่อ>>> พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี
ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ>>> โครงการบายศรีสู่ขวัญ
รับน้องนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561


อ่านต่อ>>> โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อ
การเรียนรู้และแนวทางเพื่อการเรียนรู้


อ่านต่อ>>> วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ>>> โครงการรณรงค์ป้องกันภัย
ไข้เลือดออก
อ่านต่อ>>> 12 พฤษภาคม
"วันพยาบาลสากล"
อ่านต่อ>>> พิธีประดับเข็มและแถบหมวก 
ปีการศึกษา 2560 
อ่านต่อ>>> ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 6
ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ>>> โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เวสเทิร์น วัชรพล
อ่านต่อ>>> โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ>>> โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ