คณะสาธารณสุขศาสตร์

แนะนำคณบดี


อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • รองอธิการบดี
  • รักษาการ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรีและบุรีรัมย์
  • รักษาการ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

  

กิจกรรม

พิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช็อปวิทยฐานะ
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล