วิทยาเขตกาญจนบุรี
ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เพิ่มเติม

 

 กสร. เร่งเพิ่ม จป.วิชาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน เพิ่มเติม

 นโยบาย SAFETY THAIAND เพิ่มเติม 


 ประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน เพิ่มเติม

 ค่าจ้างและสวัสดิการ 2559/ 2560 เพิ่มเติม

 สสปท นำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED เพิ่มเติม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ประมวลกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิดีโอประมวลกิจกรรม

วิสัยทัศน์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล