ประมวลกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

พิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช็อปวิทยฐานะ
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์