ระดับคณะ

การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพระดับคณะ เมื่อ 21 ส.ค.61

ประชุม AR 24 ส.ค.61 สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ เมื่อ 21 ส.ค.61

ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ และคณะฯ เข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 25 ส.ค.60

Please publish modules in offcanvas position.