ทำนุบำรุงศิลปะวัฒธรรม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1 กันยายน 2561 ทำบุญคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งคณะฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

1.นางสาววิไลวรรณ ธรรมมา “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

4.นางสาวฤทัย สวาทดี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

๔ ก.พ.๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

2.นางสาวชลธิชา ชาติทหาร “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

5. นางสาววรัญญา อินทะรังษี “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

1 กันยายน 2561 ทำบุญวันก่อตั้งคณะฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดมารยาทไทยประจำพุทธศักราช 2561

๔ ก.พ. ๒๕๖๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15 พ.ย.2561 รำเชิญขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

3.นางสาวจีรวรรณ ฟูคำ “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

6.นางสาวสุธาสินี ประทุมทีป “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

Please publish modules in offcanvas position.