:: กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 ::

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555

นิสิตมาพร้อมเพรียงกัน ณ. หอประชุม
ตัวแทนนิสิตในการถือพานไหว้ครู
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระอาจารย์
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
ประธานในพิธีพร้อมคณบดี
ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อม
พระคุณครูยิ่งใหญ่
นิสิตน้อมระลึกถึงพระคุณครู
พานดอกไม้ พานธูปเทียน งดงามตระการตา