:: แหล่งรวมกิจกรรมของเราชาว WTU ::
หน้าหลัก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรปริญญาเอก
โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยาลัยทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
 

รวมภาพกิจกรรมของเรา...ชาวเวสเทิร์น

อบรมผู้ปฏิบัติงาน E-Office

กิจกรรมพิธีเทียน

ตลาดนัดหลักสูตร

กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรม รับน้องคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

กิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตร

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2555

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันแม่ ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2555

 

&copy มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000