ข่าว ข่าว ทั่งหมด »

กิจกรรม กิจกรรม ทั่งหมด »Link หน่วยงานภายใน

 • สมัครเรียนผ่านระบบเครือข่าย
 • วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ระบบการเรียนผ่านเครือข่าย
 • Facebook
 • งานกองทุน
 • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

Link Youtube ดูทั่งหมด »

 • วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

  วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัครน...