คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขต บุรีรัมย์

เปิดแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เริ่มรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ วันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/facultyofwestern/fac_main.php?mod=healthburiram