การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ปี 2559

สรุปผลการเลือกตั้ง. นายเจษฎา อู่อรุณ ชนะด้วยคะแนนเสียง 69ต่อ51. และรองคณบดี มอบงบประมาณ และอุปกรณ์กีฬา.ให้ทีมสโมสร59 ได้พัฒนาคณะต่อไป.