โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพดี

พิธีเปิด"โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพดี" ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอู่ทอง.