ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เฉพาะนิสิตภาคปกติเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม