ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองคณบดี ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านรองคณบดี ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น. ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7