ติดต่อคณะ

Email.            : public_she@hotmail.com

Facebook       : public.she@facebook.com

Tel.               :  035-651000 ต่อ 6113

                       083-0665207