งานวันมหิดล 24 กันยายน

คณาจารย์ และนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันมหิดล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 ณ. ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสโมสรนิสิต ร่วมกันจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดดาว & เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559

กิจกรรมประกวดดาว & เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559 มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวดและแสดงความสามรถมากมาย
อ่านเพิ่มเติม

บริการชุมชน รพสต.สระลงเรือ 2559

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยมี รองคณบดี คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน ของคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการออกบริการชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองไวรัสตับอีกเสบบี และอื่นๆ ฟรี ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ ณ รพสต.สระลงเรือ
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเดือนเมษายน 2559

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานด์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเช้าถึงเที่ยง และในวันเดียวกันนี้ ช่วงเย็นมีงานเลี้ยง goodbye senior party บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมากค่ะ
อ่านเพิ่มเติม