คะแนนสอบ วิชาพื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ MT2302 (ปี 2)


เอกสารประกอบการสอนวิชา MT2302 (ปี 2) : Bioinformatics (17 พ.ย. 2559)

MT2302 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ : ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์


เอกสารประกอบการสอนวิชา MT2302 (ปี 2) : Bioinformatics (17 พ.ย. 2559)

MT2302 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ : ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์


เอกสารประกอบการสอน (ปี 4) : หัวข้อ "คุณภาพและมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์"

รายวิชา MT4305 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ


เอกสารประกอบการสอนวิชา MT2302 (ปี 2) : การเพาะเลี้ยงเซลล์, และ Transfection

รายวิชา พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ : อ.ทนพญ. ปิยฉัตร รูปงาม


เอกสารประกอบการสอนวิชา MT2302 (ปี 2) : Recombinant protein (10 พ.ย. 2559)

รายวิชา พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ : อ.ทนพญ. ปิยฉัตร รูปงาม


เอกสารประกอบการสอน MT4305 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (ปี 4)

หัวข้อ มาตรฐานโรงพยาบาลและงานบริการสุขภาพ และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ : อ.วิระศักดิ์


คะแนนสอบกลางภาคเรียน ครั้งที่ 1 รายวิชา MT2302 (ปี 2)

รายวิชา พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์


เอกสารประกอบการสอนวิชา MT4304 (ปี 4) บรรยาย 13: สถานพยาบาลเทคนิคการแพทย์

รายวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (อ.ดร.รภัทร ชนเลิศภัทร)


เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีคลินิกเฉพาะทาง MT3318 (ปี 3)

บรรยาย 13 : Vitamins และ Trace elements และ 14 : Automate >> ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์