กิจกรรมประกวดดาว & เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559

กิจกรรมประกวดดาว & เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559 มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมประกวดและแสดงความสามรถมากมาย

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ ไปร่วมกิจกรรมประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยในงาน "Freshy Night" ค่ะ