โครงการจิตอาสา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ รพ.สต.สระลงเรือ

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ โดยความร่วมมือของคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ออกบริการตรวจปัสสวะให้แก่ประชาชนทั่วไปในละแวก ต.สระลงเรือ ณ รพ.สต. สระลงเรือ เพื่อตรวจคัดกรองภาวะนิ่วในไต