โครงการบริการวิชาการภายใน (ตรวจสุขภาพบุคลากร)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรมบริการวิชาการภายในตรวจสุขภาพบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดยคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฟรี อาทิ การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจหมู่เลือดพิเศษ Rh การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ณ. อาคารตึกบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ....