บทความวิชาการ


 
  ฤทธิ์การต้านมาลาเรียของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
บทความวิชาการจากงานวิจัยของ อ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ บรรยายถึงฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียของสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ในหนูทดลองที่ได้รับเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium berghei 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : 
 
  Antimalarial and antihypoglycemic activities of shallot (Allium ascalonicum) extract in P. berghei infected mice
บทความวิชาการจากงานวิจัยของ อ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ สะท้อนถึงสรรพคุณของสารสกัดจากหอมแดงที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium berghei และยังสามารถต้านภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (antihypoglycemia) ในหนูที่ได้รับเชื้อมาลาเรียดังกล่าวอีกด้วย จากคุณสมบัตินี้ อาจสามารถนำไปใช้ในการรักษามาลาเรียควบคู่กับยา Pyrimethamine ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อมาลาเรีย 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : 
 
  Antihemolytic Activities of Green Tea, Safflower, and Mulberry Extracts during P. berghei Infection in Mice
บทความวิชาการจากงานวิจัยของ อ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ มีเนื้อความกล่าวถึงคุณสมบัติของสารสกัดจาก green tea, safflower และ mulberry ในแง่การต้านการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) ในหนูที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium berghei ซึ่งอาจนำเอาสารสกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคมาลาเรียได้ 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : 
 
  เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell)
เขียนโดย อ.ดร.ทนพญ. ปิยะภรณ์  รัตนนิลสรวง ในปัจจุบันนี้ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ในการทดแทน การซ่อมเสริม การฟื้นฟูเซลล์ ....

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : 
 
>> Anti-Hemolytic Effects of Green and Black Tea Aqueous Extracts on Plasmodium berghei-Infected Mice
บทความวิชาการจากงานวิจัยของ อ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ กล่าวถึงฤทธิ์ของสารสกัดจาก green tea และ black tea ที่มีต่อหนูที่ได้รับการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium berghei

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : 
 
  Flow cytometric enumeration of Plasmodium berghei-infected red blood cells stained with SYBR Green I
บทความวิชาการจากงานวิจัยของ อ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ กล่าวถึง การใช้เทคนิคโฟลไซโทเมทรีในการนับจำนวนของเม็ดเลือดแดงที่ถูกติดเชื้อ Plasmodium berghei 

​: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : :