สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
โทร 0-2563-5252 ต่อ 5017
E-mail address : wturesearch.ac.th@gmail.com