กิจกรรม เนื่องใน วันเข้าพรรษา

เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตัวแทนถือป้ายชาย-หญิง บอกได้ว่า เป๊ะ!
รวมพลคน WTU
งดงามเหลือเกิน...
สุดยอดฝีมือจริงๆ
นักศึกษาของเรามาด้วยใจจริงๆ
การแสดงแบบนี้หาดูได้ยากนะ
งามทั้งกายและใจจริงๆเลย
งามอย่างไทยต้องแบบนี้เลย