:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ::
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ LLM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ MBA
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ MED
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ MPA
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ MPH
   


&copy มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000