คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์

งานกิจการนิสิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 34

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

สร้างเสริมสมรรถนะนิสิต

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2564

Safety Youth Brand Ambassador 2019  

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น