ขอแสดงความยินดีนิสิตจบใหม่

RSS
ขอแสดงความยินดีนิสิตจบใหม่

ในวันพฤหัสบดี ที่  15 มีนาคม  พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม การรับขีด หมวก รับเข็มชั้นปี และปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2564 ทางคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่จบใหม่ 

 

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website