โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

RSS
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website