งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประสิทธิภาพน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่ออัตราการเจริญเติบโตและการต้านภาวะ  Oxidative stress ในปลาคาร์ปสวยงาม

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประสิทธิภาพน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วลิสงต่ออัตราการเจริญเติบโตและการต้านภาวะ Oxidative stress ในปลาคาร์ปสวยงาม

ผู้จัดทำ - นายพิทยา โฉมยา

Comparative Study of Coconut Oil and Peanut Oil Efficacies on Growth Performance and Oxidative stress Inhibition in Fancy Carps (Cyprinus carpio haematopterus)

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561