ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

RSS
  • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
  • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad