สมัครเรียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การประชุมวิชาการ และวารสารวิจัย

8:30 - 17:00

8:30 - 17:00

เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 

divider
02-563-5252-3

02-563-5252-3

Call Us