ร่วมงานงานกับเรา

รับสมัครอาจารย์/พนักงาน/ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัคร อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติและระดับการศึกษา :
1. วุฒิปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ทบ.) และสำเร็จปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาต่างๆ ที่เทียบคียงได้กับชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยาทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
  • เพศ : ไม่จำกัด
  • อายุ : ไม่จำกัด
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จาก
ทันตแพทยสภา
3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล สายไหม
ติดต่อสอบถาม/สมัคร : อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
โทร : 086-2122163
อีเมล : chu_chulaphorn@hotmail.com

Please publish modules in offcanvas position.