ทำไมต้องเรียนป.เอก

ทำไมต้องเรียน ปริญญาเอกกับเรา

หลักสูตรปริญญาเอก

มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา คือ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดูข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ดูข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ดูข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ดูข้อมูลหลักสูตร
Edit Page

Please publish modules in offcanvas position.