ข่าวสารศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  ข่าวสารศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม เพื่อตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ยังสนับสนุน การเรียน การสอนให้นิสิตสัตวแพทย์เป็นงานสำคัญ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
  Image
  Image
  Image

  *** โรคอุบัติซ้ำที่เกษตรกรควรรู้ ***โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and mouth disease)

      “โรคปากและเท้าเปื่อย” หรือที่เรียกกันคือ “โรค FMD” หรือ “โรคกีบ” เป็นโรคหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรบ้างก็เรียกกันว่า “โรคประจำถิ่น” เพราะมีรายงานการระบาดทุกปี โดยเฉพาะโค กระบือ และสุกร ซึ่งโรคดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของไทยเป็นอย่างมาก ทั้งความเสียหายด้านผลผลิตและการจำหน่าย 
  สาเหตุ
         เกิดจากเชื้อไวรัส เอฟ เอ็ม ดี (FMD) ที่พบในประเทศไทยมี 3 ไทป์ คือ โอ (O) เอ (A) และเอเชียวัน (Asia I) เชื้อทั้ง 3 ไทป์นี้ จะทำให้สัตว์ป่วยแสดงอาการเหมือนกัน แต่ไม่สามารถให้ภูมิคุ้มกันต่างไทป์ได้ กล่าวคือถ้าฉีดวัคซีน เอฟ ไทป์ เอ ให้ หรือสัตว์เคยป่วยเป็นโรคเอฟ ไทป์ เอ มาก่อน สัตว์จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะต่อโรคเอฟ ไทป์เอ เท่านั้น แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเอฟไทป์ โอ หรือ ไทป์ เอเชียวัน ดังนั้นหากมีโรคเอฟ ไทป์ โอ หรือเอเชียวันระบาดสัตว์ก็อาจจะติดโรคได้ โรคนี้มีระยะฟักตัว ประมาณ 2-8 วัน
          โรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะกับสัตว์ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะติดโรคจากสัตว์ที่ป่วยได้โดยง่าย ดังนั้น เกษตรกรควรมีการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  Image

  !!!!โปรดระวัง!!!!! โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia) หรือโรคคอบวม

        โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือ นิยมเรียกตามอาการว่า "โรคคอบวม" เป็นโรคระบาดรุนแรงของโค-กระบือ แต่โรคนี้จะมีความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ สุกร ม้า อูฐ กวางและช้าง เป็นต้น ลักษณะสำคัญของโรคคือ หายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอหรือหน้าบวมแข็ง อัตราการป่วยและอัตราการตายสูง
        เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาสทูเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) พบในประเทศต่างๆ ของเอเซียและอาฟริกาเป็นส่วนมาก การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในสภาวะที่สัตว์เกิดความเครียด เช่น ต้นหรือปลายฤดูฝน การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือการใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป ในสภาวะความเครียดเช่นนี้สัตว์ที่เป็นตัวเก็บเชื้อ (carrier) จะปล่อยเชื้อออกมาปนเปื้อนกับอาหารและน้ำ เมื่อสัตว์ตัวอื่นกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป ก็จะป่วยเป็นโรคนี้และขับเชื้อออกมากับสิ่งขับถ่ายต่างๆ เช่นน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ทำให้โรคแพร่ระบาดต่อไป เชื้อ Pasteurella multocida นี้เมื่อปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในดินที่ชื้นแฉะอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 เดือน (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ.,2563)     
        โรคนี้จึงมีความสำคัญกับสัตว์เนื่องจากมีการระบาดที่รุนแรงและทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ ดังนั้นเราควรป้องกันการเกิดโรคทันที
  Image

  อัพเดทสถานการณ์ Coronavirus COVID-19

  สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’ โควิช 19

  • ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

  • ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO

  • สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ

  • งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

   อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้ โควิช19

  1. มีไข้สูง > 37.5 องศา

  2. ไอ 

  3. เจ็บคอ

  4. น้ำมูกไหล

  5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

   ที่มา: โรงพยาบาลศิครินทร์

  Please publish modules in offcanvas position.