ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ทุนเพชรราชพฤกษ์

  • คณะทันตแพทยศาสตร์ (ทุนให้เปล่า)

ทุนสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน

  • คณะพยาบาลศาสตร์

ทุนเด็กวิทย์จิตอาสา

  • คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

ทุนสานฝันสู่บัณฑิต

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ

  • โครงการทุนสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน
 02-563-5252 ต่อ 5027, 085-820-8833 , 064-949-2768

02-563-5252 ต่อ 5027, 085-820-8833 , 064-949-2768

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 
อาคารทันตแพทยศาสตร์2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 
ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Edit Page

Please publish modules in offcanvas position.