โครงการรำลึกพระคุณครู (วันไหว้ครู)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เข้าร่วมกิตกรรมวันครู “โครงการรำลึกพระคุณครู (วันไหว้ครู)”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
ณ.อาคารเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล