รายงานตัวนิสิต ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

รายงานตัวนิสิตโควตา  ประจำปีการปีการศึกษา 2563  รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 6 ตึกทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น