งานวิชาการ ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กิจกรรมงานวิชาการ ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  ตึกทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล