ดูงานคณะทันตแพทย์ 9-6-61

อาจารย์แนะแนวดูงานคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน 2561