กิจกรรมวันสงกรานต์ "โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์"

กิจกรรมวันสงกรานต์ "โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์" ในวันที่11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร