ออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน วันมหิดล 2560

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน "วันมหิดล" โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรำลึกถึงเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อให้บริการตรวจ และให้ความรู้ เกี่ยวกับทันตสุขภาพในช่องปากฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลนครรังสิต