พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

31 กรกฎาคม 2560